Teamledelse

147 Regler for teamledelse

En idé

Dyrk en gruppe mennesker som er flinke til å løse problemer, i stedet for å løse alle problemer selv!

Fire prinsipper

1) Den ansattes metode kan løse problemet, selv om det er en dum metode, ikke forstyrr!
2) Finn ikke ansvar for problemet, oppfordre ansatte til å snakke mer om hvilken metode som er mer effektiv!
3) En metode mislykkes, veiled ansatte til å finne andre metoder!
4) Finn en effektiv metode, og lær den deretter til dine underordnede; underordnede har gode metoder, husk å lære!

Sju trinn

1) Lag et behagelig arbeidsmiljø, slik at ansatte får bedre entusiasme og kreativitet til å løse problemer.
2) Reguler følelsene til ansatte slik at ansatte kan se på problemer fra et positivt perspektiv og finne rimelige løsninger.
3) Hjelp ansatte med å bryte ned målene i handlinger for å gjøre målene klare og effektive.
4) Bruk ressursene dine til å hjelpe ansatte med å løse problemer og oppnå mål.
5) Ros en ansattes oppførsel, ikke generell ros.
6) La de ansatte foreta en egen vurdering av fremdriften, slik at de ansatte kan finne en måte å fullføre det gjenværende arbeidet på.
7) Veiled ansatte til å "se fremover", spør mindre "hvorfor" og spør mer "hva gjør du"